Lektoři

Eva Žváčková
 • PaedDr. Eva Žváčková
  vystudovala speciální pedagogiku na UP v Olomouci.
 • Ve Studiu Experiment pracuje jako předsedkyně a lektorka od roku 2000.
 • Motto: „Patřím ke šťastlivcům, kteří mohou říci, že práce je jejich koníčkem.“
   
Tereza Žváčková
 • Mgr. Tereza Žváčková
  je absolventka magisterského studia Muzejní a galerijní pedagogiky a Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy na PdF UP v Olomouci.  Absolvovala bakalářská studia ruského jazyka na FF UP v Olomouci. Vykonávala profesi muzejního a galerijního pedagoga, animátora výtvarného umění, lektora animací v Expozici času ve Šternberku. Nyní půsbí jako učitelka výtvarné výchovy pracuje na gymnáziu v Uničově.
 • Ve Studiu Experiment je lektorem výtvarné výchovy, vede keramické kroužky pro děti i dospělé, lektor letních táborů pro děti.
 • Motto: Umění probouzí v člověku radost, může díky němu relaxovat a skrz něj může vyjádřit své nejhlubší pocity. A jak se říká, co se v mládí naučíš...
 
unnamed 1
 • Mgr. Petra Žváčková
  je absolventkou magisterského studia na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. Úzce spolupracuje s organizací Jdeme Autistům naproti.
 • Ve Studiu Experiment pracuje jako lektor výtvarné výchovy.
 • Motto: “Autismus….nabízí šanci koukat s úžasem a otevřenýma očima na svět, který bychom jinak míjeli.”  Dr. Colin Zimbleman, Ph.D.
   
unnamed 2
 • Mgr. Radka Novotná
  absolventka Divadelní fakulty JAMU v Brně, obor dramatická výchova. V současné době vyučuje dramatickou výchovu na GJB a SPgŠ v Přerově.
 • Ve Studiu Experiment je lektorem dramatické, výtvarné a textilní tvorby, působí jako lektor letních táborů pro děti a tvořivých kurzů pro dospělé.
 • Motto: „V každém z nás je ukrytý tvůrce malých i velkých věcí svého života.“
   
Robin Michenka
 • Mgr. Robin Michenka
  absolvent Univerzity Palackého v Olomouci, obor Učitelství výtvarné výchovy. V současné době pracuje jako pedagog reklamy a propagace na Moravské střední škole v Olomouci.
 • Ve Studiu Experiment pracuje jako lektor kurzu digitální fotografie.
 • Motto: „Nejsou-li vaše fotografie dobré, nebyl jste dost blízko.“ - Robert Capa
   
Lenka Trantírková
 • Mgr. Lenka Trantírková
  absolventka Učitelství výtvarné výchovy a muzejní pedagogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Po studiích působila jako lektorka v Květné zahradě v Kroměříži a následně necelý rok působila jako dobrovolník v zahraničí při pořádání filmového festivalu a různých workshopů. Po návratu do Olomouce působí v Muzeu umění Olomouc jako lektorka.
 • Ve Studiu Experiment je lektorkou mladších školáků.
 • Motto: Děti nám svou tvorbou ukazují kreativitu a svobodu, na kterou mnozí z nás už zapomněli...
   
 
 • Lenka Mrázková   
 • vystudovala SZŠ obor zubní laborant. Pracovala v Centru pro rodinu jako projektová koordinátorka projektu "Rodina bezpečbý přístav. Vedla keramickou dílnu a realizovala výtvarné aktivity během programů pro děti a rodiny. Nyní pracuje jako asistent pedagoga na ZŠ.
 • Ve Studiu Experiment je lektorkou mladších školáků.
 • Motto: "Kde je láska k lidem, tam je i láska k umění."
 

Všichni lektoři jsou školeni na bezpečnost práce s dětmi a pracují v souladu s přísnými pracovními zásadami.

Spolek Studio Experiment je řádně pojištěn. 

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok