Výtvarka

IMG 8183
  • Pro děti od 4 let, děti se mohou díky výtvarným činnostem naučit správně držet tužku, štětec, stříhat nůžkami,….
  • Výtvarný kurz pro předškoláky, mladší školáky, starší školáky, příprava na talentové zkušky.
  • Hlavním přínosem výtvarné výchovy je zážitek z tvorby. Výtvarné vnímání podporuje harmonický rozvoj osobnosti a přispívá k rozumové výchově, rozšiřuje rozlišovací schopnosti, pozorovací talent, analýzu a syntézu, podporuje citový rozvoj osobnosti.
  • Výuka probíhá s individuálním přístupem k dítěti, počet dětí v kurzech 10 – 13.