KURZY

Kroužky a kurzy:

Předškoláci

Výuka kresby, malby, modelování, dekorativních činností, keramiky, textilní tvorby. Děti si osvojí tradiční i netradiční výtvarné techniky, pracují s různými materiály. Výrobky si po skončení kurzu odnesou domů. Pracujeme v malých skupinkách, lektorka má dostatek prostoru pro individuální přístup ke každému dítěti.  Pro děti od 4. let, děti se mohou díky výtvarným činnostem naučit správně držet tužku, štětec, stříhat nůžkami,…. 

Výuka v odpoledních hodinách 1x týdně dle rozvrhu 90 minut.

 

Školáci

Kurzy pro mladší a starší školáky s výukou kresby, malby, modelování, dekorativních činností, keramiky, textilu, grafiky. Tvořivé objevování, možnosti využití tradičních a netradičních materiálů. Rozvoj konstrukčních a řemeslných dovedností.

Výuka v odpoledních hodinách dle rozvrhu 1x týdně 90 minut nebo 120 minut.

 

Dospěláci

Kurzy keramiky a prostorové tvorby, tematické dílny.

I dospěláci se po dni stráveném v práci potřebují odreagovat, a pro ně jsme tu my. V našich kurzech prožijete tvůrčí atmosféru, s ostatními můžete probrat  své trable či radosti, najdete nové kamarády.

 

Kurz keramiky je určen pro všechny, kteří o ní mají zájem, od začátečníků až po pokročilé. Sami si zvolíte téma, lektorka vám slouží jako výtvarný a technologický rádce.  Seznámení se se základními technikami keramiky (modelování, válečková technika, plátování, práce na hrnčířském kruhu). Úprava povrchu a dekorování keramických výrobků.

Výuka v odpoledních hodinách dle rozvrhu 1x týdně 120 minut.

 

 

Příprava na talentové zkoušky uměleckého zaměření – SŠ, VŠ

 

Nezbytným předpokladem k úspěšnému přijetí na školu s výtvarným zaměřením, je zvládání požadavků konkrétní školy u přijímacích talentových zkoušek. Proto je důležité neodkládat přípravu na poslední chvíli a začít se připravovat s dostatečným předstihem.

Výuka v odpoledních hodinách dle rozvrhu 1x týdně 120 minut. 

Textilní tvorba

Výuka zaměřená na různé formy zpracování textilu, tvorba loutky a oděvu, malba na textil, tkaní, drhání, modrotisk, batika, výroba z přírodnin….   

 

Výuka v odpoledních hodinách dle rozvrhu 1x týdně 120 minut.