Lektoři

Jsou malíři, kteří dělají ze slunce žlutou skvrnu, ale jsou jiní, kteří díky svému umění a moudrosti dělají ze žluté barvy slunce.“

Pablo Picasso

PaedDr. Eva Žváčková

jako předsedkyně a lektorka ve Studiu Experiment pracuje od roku 2000.
Má vystudovanou speciální pedagogiku na UP v Olomouci.

Motto: „Jsem ráda, že patřím k šťastlivcům, kteří mohou říci, že práce je jejich koníčkem“

Mgr. Tereza Žváčková

je absolventka magisterského studia Muzejní a galerijní pedagogiky a Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy na PdF UP v Olomouci. Je také absolventkou bakalářského studia ruského jazyka na FF UP v Olomouci. Vykonávala profesi muzejního a galerijního pedagoga, animátora výtvarného umění, lektora animací v Expozici času ve Šternberku. Nyní pracuje jako učitelka výtvarné výchovy na gymnáziu v Uničově.

Ve Studiu Experiment vykonává práci lektora výtvarné výchovy, vede keramické kroužky pro děti i dospělé, lektor letních táborů pro děti

Motto: Jsem zastánce toho, že umění probouzí v člověku radost, může díky němu relaxovat, skrz něj může vyjádřit své nejhlubší pocity, … A jak se říká, co se v mládí naučíš, …

Mgr. Petra Žváčková  

je absolventkou magisterského studia na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. V současné době pracuje jako školní psycholog a v organizaci Jdeme autistům naproti.

Ve Studiu Experiment pracuje jako lektor výtvarné výchovy.

Motto: “Autismus….nabízí šanci koukat s úžasem a otevřenýma očima na svět, který bychom jinak míjeli.”  Dr. Colin Zimbleman, Ph.D.

Mgr. Radka Novotná

absolventka Divadelní fakulty JAMU v Brně, obor dramatická výchova. V současné době vyučuje dramatickou výchovu  na GJB a SPgŠ v Přerově.

Ve Studiu Experiment vykonává práci lektora dramatické, výtvarné a textilní tvorby, působí jako lektor letních táborů pro děti a tvořivých kurzů pro dospělé.

Motto: „V každém z nás je ukrytý tvůrce malých i velkých věcí svého života.“

Motto: Děti nám svou tvorbou ukazují kreativitu a svobodu, na kterou mnozí z nás už zapomněli…

Lenka Mrázková

vystudovala SZŠ obor zdravotní laborant. Pracovala v Centru pro rodinu jako projektová koordinátorka projektu “Rodina bezpečný přístav. Vedla keramickou dílnu a realizovala výtvarné aktivity během programů pro děti a rodiny. Nyní pracuje jako asistent pedagoga na ZŠ, lektoruje výtvarne kurzy pro různé neziskové organizace.

Ve Studiu Experiment je lektorkou mladších školáků.

Motto: “Kde je láska k lidem, tam je i láska k umění.”

Mgr. Lenka Trantírková

 
je absolventka magisterského studia Muzejní a galerijní pedagogiky a Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy na PdF UP v Olomouci. Vykonávala profesi edukátorky v kultuře v mnoha institucích. Nejdůležitější zkušenosti posbírala na zahraničních stážích a studijních pobytech – především v rámci EDS programu Erasmus+ v Institutu pro nová média v Rostocku. Nyní pracuje jako učitelka výtvarné výchovy na Gymnáziu Hranice.
 
Ve Studiu Experiment pracuje jako lektorka výtvarné výchovy, vede kroužek mladších a starších školáků a lektoruje letní příměstský tábor pro děti.
 
Motto: “Děti nám svou tvorbou ukazují kreativitu a svobodu, na kterou mnozí z nás už zapomněli…”

Aneta Klárová

studentka výtvarné výchovy na PdF UP v Olomouci .

Ve Studiu Experiment působí jako lektorka mladších a starších žáků.

Motto: „V kreativitě je svoboda, neboj se ji vyjádřit. Když cítíš, že chceš malovat hlínou, udělej to. Máš chuť ten papír pošlapat? S chutí do toho.”

David Dufek

Student magisterského studia výtvarné výchovy na PdF UP v Olomouci.

Ve Studiu Experiment působí jako lektor v přípravném kurzu na talentové zkoušky výtvarných škol.

Motto: „Věnuj se tomu, co tě baví. “

Všichni lektoři jsou školeni na bezpečnost práce s dětmi a pracují v souladu s přísnými pracovními zásadami.

Spolek Studio Experiment je řádně pojištěn.