tábory

Letošní pobytový týdenní tábor proběhl  v termínu 9. – 15.7. 2023 v Moravici, Centrum Bílá Holubice.

Letošní příměstské tábory proběhly v termínech 10.7. – 14 .7  a 14.8.-.18..8. 2023

  • Tábor je nezapomenutelná prázdninová klasika, která k dětství patří a kdo nezažil správný tábor, své dětství ochuzuje. Děti si na táboře mnohdy najdou kamarády na několik let nebo celý život a rády se i z tohoto důvodu na stejný tábor vrací.
  • Děti na táboře načerpají novou energii, získají nové zkušenosti, nová přátelství, zkusí si vlastní nezávislost, změnu prostředí a samostatné rozhodování. Tábor je zaměřen na rozvoj a harmonizaci osobnosti. Děti se učí spolu vycházet, komunikovat s vrstevníky, nacházet si místo v kolektivu a akceptovat se navzájem.
  • Tábor je pro děti, které rády malují nebo se jinak výtvarně projevují, pro děti, které chtějí vyzkoušet a zažít něco nového.
  • Děti si vyzkouší různé výtvarné techniky. Vše, co si na táboře vyrobí a vytvoří, si odnesou domů.
  • Součástí našeho pobytu v zajímavém regionu naší republiky jsou i typicky táborové aktivity – sport, turnaje, hry, turistika… Maximum času trávíme v přírodě.
  • Tábor vedou lektorky výtvarných kroužků našeho studia.
  •